Apel adresat primarilor

Stimate Domnule Primar!

Pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale, anual, prin Legea bugetului de stat pe anul 2014, se aprobă sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum și din cota de 18,5% din impozitul de venit.
În conformitate cu prevederile art. 33, alin. 3, lit. b) a Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 20% din aceste sume se repartizează prin hotărârea consiliului județean, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală.
Având în vedere cele prezentate mai sus, Vă rugăm să ne transmiteți cereri conform Anexelor nr. 1-3, având în vedere prioritățile localității administrată de Dvs.
Luând în considerare cele prezentate mai sus, Vă rog respectuos să completați și să ne transmiteți prin poștă sau personal documentele menționate mai sus la Biroul teritorial la care localitatea Dvs. este arondată, cel târziu până la data de 9 ianuarie 2014.

  • Ghidul de completare a cererii poate fi descărcată aici.
  • Anexa 1 poate fi descărcat aici.
  • Anexa 2 poate fi descărcat aici.
  • Anexa 3 poate fi descărcat aici.

Cu stimă,
Borboly Csaba

Miercurea Ciuc, la 24.12.2014

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.