Apel

APEL
în vederea organizării unei clacă în folosul copiilor,
pentru funcționarea școlilor și grădinițelor

Constatăm că din păcate există în județul nostru multe școli și grădinițe, instituții de învățământ care își desfășoară activitatea fără autorizație de funcționare. Mai mult, conform statisticii Direcției de Sănătate Publică, 31,9% din grădinițele aflate în mediul rural primesc copiii în instituții care funcționează fără autorizație, iar astfel datorită fizicului și sistemului imunitar în curs de dezvoltare al acestora, copiii sunt predispuși la îmbolnăviri, infecții. (Găsiți atașată statistica DSP). Acesta este și motivul pentru care trebuie să conlucrăm în vederea asigurării condițiilor normale de funcționare a grădinițelor.

Din păcate știm și faptul că banii pentru rezolvarea acestor probleme sunt puțini, iar din aceștia ne dorim să putem contribui la finalizarea anumitor lucrări. Toate acestea pot fi realizate dacă acești bani care se află la dispoziția noastră, pot fi folosiți pentru achiziționarea de materiale și finalizarea lucrărilor de reparații prin organizarea de clăci. Pentru remedierea problemelor, ne-am dori ca situațiile să se rezolve în măsură cât mai mare, prin forța proprie a localităților, prin conlucrare. Scop: să construim județul Harghita prin forțe proprii! Vă invit să fim parteneri, în cazul în care în localitățile dumneavoastră există astfel de probleme la grădinițe și școli.

Putem să ne ocupăm de rezolvarea problemelor, dacă prin intermediul dumneavoastră atragem populația în organizarea de clăci. Sunt invitați să participe părinți, cadre didactice, antreprenori locali, reprezentanții composesoratelor, depozitelor de materiale de construcții, respectiv toți acei locuitori cărora nu le este indiferentă realizarea scopului mai sus-menționat și care prin munca lor doresc să contribuie la finalizarea lucrărilor din jurul instituțiilor de învățământ. Consiliul Județean Harghita poate să-și asume sprijinirea doar a acelor lucrări pe care localnicii nu le pot întreprinde prin forțe proprii. Consiliul județean dorește să contribuie la realizarea inițiativelor de acest fel. Această inițiativă a fost luată la cunoștință de către membrii consiliului județean (nu s-a înregistrat nicio opoziție în acest sens!), iar astfel prin intermediul primăriilor (în cazul în care clădirile se află în proprietatea cultelor, atunci prin intermediul acestora), ne dorim să ajutăm acele instituții de învățământ – școli, grădinițe, creșe – care din cauza dificultăților financiare nu pot efectua acele lucrări care sunt vitale pentru obținerea autorizațiilor de funcționare sau acele instituții de învățământ care nu sunt pregătite pentru întâmpinarea anotimpului rece. (În cazul în care clădirea instituției de învățământ aparține cultelor, solicitarea poate fi înaintată de către reprezentanții cultelor prin intermediul programului de susținere a cultelor, cu semnătura episcopului.)

În scopul realizării inițiativei colaborăm cu prefectura și serviciile specializate județene, în primul rând cu Inspectoratul Județean Școlar Harghita, Inspectoratul Județean în Construcții și Inspectoratul pentru Situații de Urgență.

Îi rog pe primarii din localități și pe directorii școlilor unde există probleme, dacă este posibil chiar azi să organizeze întâlniri în vederea definitivării solicitărilor și clarificării rolurilor asumate, deoarece se așteaptă din partea primarilor, asigurarea persoanei responsabile care se va ocupa de supravegherea lucrărilor. După caz, acest lucru se poate asigura și prin contractarea unei astfel de persoane, respectiv angajamentul primăriilor pentru evaluarea problemelor și formularea soluțiilor și asigurarea altor demersuri întreprinse prin forțe proprii. Așteptările din partea directorului școlii se referă la asigurarea și organizarea planului de acțiune prin cooptarea populației, părinților, profesorilor, personalului auxiliar la activitățile de muncă în folosul comunității, respectiv organizarea derulării lucrărilor în concordanță cu politica școlii. Ar fi de preferat ca în funcție de necesități, lucrările să se efectueze într-un timp cât mai scurt, 1-2 zile și astfel prin colaborare, să se organizeze aceste clăci.

Vă rugăm să faceți verificări cu privire la ce fel de materiale se pot găsi pe plan local (materiale rezultate din demolări, ori alte materiale, cum ar fi lemnul, țigle, cărămizi)! Este important ca primăria, împreună cu instituția de învățământ din localitate să găsească și să analizeze fiecare posibilitate aflată la dispoziție și doar ulterior să apeleze la finanțare din partea consiliului județean.

Facem apel la firmele din județ care se ocupă cu comercializarea materiilor prime de construcții și obiecte sanitare ca să facă posibilă achiziționarea materialelor la un preț mai avantajos, acesta fiind și motivul pentru care considerăm foarte importantă completarea cu mare atenție a formularului de solicitare.

În speranța că veți da curs apelului nostru în cel mai scurt timp posibil, vă rugăm să completați în comun (primar și director unitate de învățământ) formularul atașat și să îl returnați, dacă este posibil, înainte de termenul limită, deoarece cu atât mai repede va avea loc analizarea solicitării înaintate și în consecință, luarea deciziei. Vă rugăm să anexați acele documente sau propuneri care considerați că pot contribui la bunul mers al organizării acestei activități.

Pe baza datelor de mai sus pentru informații referitoare la completarea și trimiterea formularului cu privirea la inițiativa consiliului județean, vă stă la dispoziție dl. Zólya Zoltán la numărul de telefon 0734-994371 sau la adresa de e-mail claca@judetulharghita.ro, respectiv vă puteți adresa la birourile teritoriale ale consiliului județean.

Data limită de trimitere a solicitărilor: 7 octombrie 2013, ora 10,00, 9 octombire 2013, ora 10,00.

Cu stimă,
Borboly Csaba

Miercurea-Ciuc, 30 septembrie 2013

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.